Bị phạt thuế gần 400 tỷ, lỗ sau kiểm toán của Nhà Thủ Đức (TDH) tăng vọt từ 30 tỷ lên 363 tỷ đồng

Bị phạt thuế gần 400 tỷ, lỗ sau kiểm toán của Nhà Thủ Đức (TDH) tăng vọt từ 30 tỷ lên 363 tỷ đồng

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã CK: TDH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán với khoản thua lỗ tăng cao so với trước kiểm toán.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán, TDH có doanh thu 1.961 tỷ đồng tương đương so với trong báo cáo tự lập. Tuy nhiên, con số lỗ ròng tăng mạnh từ 30 tỷ đồng lên đến 363 tỷ đồng, tức tăng thêm 333 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến việc điều chỉnh này là do trong báo cáo kiểm toán, chi phí QLDN được điều chỉnh tăng cao lên gấp 4 lần từ 96 tỷ đồng lên 403 tỷ đồng, trong đó, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi chiếm 307 tỷ đồng.