Lọt vào ‘mắt xanh’ của Foxconn, địa phương này sớm trở thành ‘tứ giác kinh tế’ cùng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Lọt vào ‘mắt xanh’ của Foxconn, địa phương này sớm trở thành ‘tứ giác kinh tế’ cùng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Tăng trưởng GRDP nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu

Trong những năm trở lại đây, kinh tế Thanh Hóa đã có sự tăng trưởng khá rõ rệt. Cụ thể, trong giai đoạn 2016 – 2020, kinh tế tỉnh tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 11,2%/năm. 

Vào tháng 11/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 37/2021/QH15 về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước vào năm 2030.

Báo cáo tài kỳ họp Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 cho thấy, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố cả nước, chỉ sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai và Ninh Thuận.

Thu Ngân sách nhà nước của Thanh Hóa năm 2021 ước đạt 32.420 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, vượt 22% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt kết quả tích cực. Đến ngày 25/11, địa phương đã giải ngân 8.211,7 tỷ đồng, bằng 89,1% kế hoạch, cao hơn 5% so với cùng kỳ và đứng thứ 2 cả nước.

Về công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tiếp tục được quan tâm thực hiện. Ước năm 2021, Thanh Hóa có khoảng 3.360 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 12% so với kế hoạch, có 42 HTX được thành lập mới, nâng tổng số HTX lên 1.157 HTX, đứng thứ 3 cả nước.

Sang đến năm 2022, Thanh Hóa đặt mục tiêu GRDP đạt 11,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.800 USD trở lên.