Chứng khoán Vietcombank (VCBS): LNST cả năm 2021 đạt 586 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước

Chứng khoán Vietcombank (VCBS): LNST cả năm 2021 đạt 586 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với tổng doanh thu hoạt động đạt 370 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 4/2021, mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho VCBS là doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán, đạt 173 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là lãi từ các khoản cho vay và phải thu và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt lần lượt 80 và 75 tỷ đồng, tương ứng tăng 168% và giảm 43% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi phí, cùng mức tăng trưởng 681 tỷ đồng trong doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong quý 4/2021 cũng tăng 99% so với cùng kỳ, đạt 100 tỷ đồng. Chi phí tài chính & chi phí quản lý công ty lần lượt ghi nhận 74 & 36 tỷ đồng, tăng 209% và 9% so với cùng kỳ. 

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế của VCBS trong quý 4 đạt 164 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của VCBS đạt trên 1.339 tỷ đồng, tăng trưởng 97% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 586 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2020.