Chứng khoán BOS (ART) báo lãi hơn 25 tỷ đồng trong quý 4/2021

Chứng khoán BOS (ART) báo lãi hơn 25 tỷ đồng trong quý 4/2021

Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (mã chứng khoán: ART) đã công bố BCTC quý 4/2021 với tổng doanh thu hoạt động đạt 37 tỷ đồng, tăng 650% so với con số 5 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 4/2021, mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho ART là doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán, đạt 17 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 37% so với cùng kỳ xuống mức 9 tỷ đồng; trong khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 lỗ hơn 22 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý 4/2021 cũng tăng lên 6 tỷ đồng và chi phí quản lý công ty ghi nhận giảm còn 3 tỷ đồng

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế của ART trong quý 4 đạt 28 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 chỉ lãi vỏn vẹn hơn 144 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của ART đạt trên 94 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 37 tỷ và 34 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lãi hơn 2 tỷ đồng. So với kế hoạch LNTT cả năm 2021 đạt 60 tỷ, ART chỉ hoàn thành 62% mục tiêu đã đề ra.