Một ngân hàng vừa tăng mạnh vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng

Một ngân hàng vừa tăng mạnh vốn điều lệ lên hơn 20.000 tỷ đồng

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Theo đó, SCB đã chào bán thành công 478,8 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên hơn 20.000 tỷ đồng.

Trước đó, SCB chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện là 32,9%. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp.

Với số vốn tăng thêm, ngân hàng dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư vào tài sản cố định và hiện đại hóa công nghệ thông tin; đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở hoạt động và hệ thống nhận diện thương hiệu.

Theo lộ trình đã được ĐHĐCĐ thông qua, SCB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng nữa từ nay đến 2023. 

Hiện cổ phiếu SCB chưa giao dịch trên sàn chứng khoán. Ngân hàng cho biết mục tiêu chậm nhất năm 2025 ngân hàng sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).