Xem xét thí điểm cơ chế đặc thù với thành phố Cần Thơ

Xem xét thí điểm cơ chế đặc thù với thành phố Cần Thơ

Sáng 8/12, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng. Trong đó, Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét nội dung cấp bách liên quan chức năng, nhiệm vụ Quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

Trong 5 nội dung dự kiến Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường, 4 nội dung đủ điều kiện trình Uỷ ban Thường vụ cho ý kiến.

Về nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ của Uỷ ban Thường vụ, ông Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ sẽ cho ý kiến về chương trình công tác đối ngoại của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; công tác dân nguyện tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12…

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ cũng cho ý kiến về một số vấn đề cấp bách khác mà Quốc hội đã uỷ quyền theo Nghị quyết 30. Cụ thể là xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Tại phiên khai mạc sáng 8/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Chiều cùng ngày, Thường vụ Quốc hội xem xét việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Cuối phiên họp ngày 8/12, Ủy ban Thường vụ tiếp tục cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019- 2021 và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022- 2024.

Phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến được chia làm hai đợt, trong đó, đợt một sẽ diễn ra từ ngày 8- 10/12 và đợt hai diễn ra từ 21- 22/12.