Bi quan về triển vọng kinh tế và làn sóng dịch bệnh thứ hai, Dow Jones rớt hơn 1.800 điểm, chứng kiến ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

Bi quan về triển vọng kinh tế và làn sóng dịch bệnh thứ hai, Dow Jones rớt hơn 1.800 điểm, chứng kiến ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 1.861,82 điểm, tương đương 6,9%, đóng cửa ở mức 25.128,17 điểm. S&P 500 giảm 5,9% xuống còn 3,002.10 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 5,3% và kết thúc ngày ở 9.492,73 điểm. Các chỉ số lớn đã trải qua 1 ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 16/3, khi tất cả đều giảm hơn 11%. S&P 500 cũng ghi nhận chuỗi giảm điểm liên tiếp trong 3 ngày đầu tiên kể từ đầu tháng 3.