VIB, ITD, QNS, PVL, HVG, DTD, PSD, BIO, ACG, BDT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

VIB, ITD, QNS, PVL, HVG, DTD, PSD, BIO, ACG, BDT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Đinh Thị Thanh Ký, chị dâu ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 3.056.200 cp (tỷ lệ 0,197%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 19/11/2021.

CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD): Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 1.080.000 cp trong tổng số 2.282.000 cp (tỷ lệ 12,02%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/10 đến 23/11/2021.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Võ Thành Đàng sở hữu 23.469.948 cp (tỷ lệ 6,58%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/10 đến 19/11/2021.

CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam đăng ký bán 8 triệu cp trongt tổng số 8.745.800 cp (tỷ lệ 17,49%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/10 đến 5/11/2021.

CTCP Hùng Vương (HVG): Ông Nguyễn Phúc Thịnh, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 2 triệu cp (tỷ lệ 0,88%). Giao dịch thực hiện từ 1/10 đến 8/10/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (DTD): Ông Nguyễn Quang Trí, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Trí sở hữu 1.212.877 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/10 đến 26/11/2021.

CTCP Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí (PSD): Bà Lê Nguyệt Ánh, nhà đầu tư, đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1,7 triệu cp (tỷ lệ 5,59%). Giao dịch thực hiện ngày 11/10/2021.

CTCP Vắc xin va sinh phẩm Nha Trang (BIO): Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 700.000 cp trong tổng số 2.538.300 cp (tỷ lệ 29,68%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/10 đến 23/11/2021.

CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI): Ông Trần Đăng Quân, Giám đốc, đã mua 1 triệu cp (tỷ lệ 8,68%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Quân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 15/10/2021.

CTCP Gỗ An Cường (ACG): VOF Investment Limited đăng ký mua 607.000 cp. Trước giao dịch quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/10 đến 19/11/2021.

CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (BDT): CTCP Công trình giao thông Đồng Nai đã mua 3,6 triệu cp (tỷ lệ 9,33%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Giao thông Đồng Nai không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 15/10/2021.