7 điều người giàu luôn làm mỗi khi bước sang năm mới: Không phải dựa vào sức mạnh của ý chí, chỉ có hành động mới cho kết quả!

7 điều người giàu luôn làm mỗi khi bước sang năm mới: Không phải dựa vào sức mạnh của ý chí, chỉ có hành động mới cho kết quả!

Để đạt được kết quả về lâu dài, bạn không chỉ dựa vào mỗi sức mạnh của ý chí hay động lực. Dưới đây là 7 điều mà người giàu luôn làm vào đầu năm để gặt hái được nhiều thành công hơn trong cuộc sống:

1. Tạo hình ảnh trực quan về mục tiêu