Bloomberg: Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc sẽ có mức tăng lạm phát cao trong khu vực năm 2022

Bloomberg: Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc sẽ có mức tăng lạm phát cao trong khu vực năm 2022

Cuộc khảo sát mới nhất của Bloomberg về dự báo giá tiêu dùng cho thấy lạm phát của Việt Nam có khả năng sẽ tăng 1,4 điểm phần trăm lên 3,45% vào năm 2022. Indonesia và Trung Quốc dự kiến ​​cũng sẽ tăng ít nhất 120 điểm cơ bản.