Lợi nhuận năm 2022 của Vietcombank có thể đạt hơn 36.000 tỷ đồng?

Lợi nhuận năm 2022 của Vietcombank có thể đạt hơn 36.000 tỷ đồng?

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo phân tích về ngân hàng Vietcombank (VCB) năm 2022. 

Nhóm phân tích dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2022 của Vietcombank sẽ đạt 15% chủ yếu đến từ hoạt động cho vay. Con số này cho năm 2023 là 15%. Tăng trưởng huy động dự phóng lần lượt ở mức 11% và 14,5% cho năm 2022-2023 nhờ lưu thông trong nền kinh tế tốt hơn khi các hoạt động kinh tế bùng nổ và việc tăng lãi suất huy động có khả năng bắt đầu từ nửa cuối năm 2022. 

Năm 2022 và 2023, NIM dự phóng được điều chỉnh tăng lên lần lượt ở mức 3,3% và 3,4% chủ yếu do tăng dự báo đối với tỉ lệ CASA và sự phục hồi nhanh hơn của lợi suất cho vay bình quân. 

Năm 2022, VDSC mong đợi một gói lãi suất hỗ trợ mới thay thế gói lãi suất cũ hết hạn cuối năm 2021. Khi nền kinh tế phục hồi, gói hỗ trợ liên quan đến Covid có thể sẽ sớm kết thúc từ năm 2023, dẫn đến lợi suất cho vay trung bình ước tính tăng 33 điểm cơ bản theo chúng tôi. VCB vẫn sẽ duy trì gói lãi suất cạnh tranh, ước tính khoảng 0,3%. Tăng trưởng thu nhập lãi được dự báo là 16% vào năm 2022 và 20% vào năm 2023.

Thu nhập từ phí bancassurance được điều chỉnh tăng lên khi phản ánh mức tăng trưởng 60% năm 2022, trước khi được ước tính sẽ tăng chậm lại trên nền cao trong năm 2023. Ngân hàng đang mở rộng mạnh thông qua các kênh truyền thống trong năm nay. Chiến dịch miễn phí phí giao dịch gần đây của ngân hàng được ước tính sẽ làm giảm 3-4% thu nhập từ ngân hàng số. Tuy nhiên, CASA sẽ được hưởng lợi từ việc này. Theo đó, nhóm phân tích điều chỉnh tăng dự báo CASA lên 35% vào năm 2022 và 36% vào năm 2023 mặc dù kỳ vọng lãi suất sẽ tăng. 

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ thuần được dự báo sẽ tăng 20% ​​vào năm 2022 và 12% vào năm 2023. Thu nhập từ thu hồi nợ xấu cao trong năm 2021 dự kiến sẽ không duy trì sang năm 2022, dẫn đến giảm tăng trưởng so với cùng kỳ của thu nhập ngoài lãi khác.

Tổng thu nhập hoạt động năm 2022-2023 được ước tính lần lượt đạt 64.629 tỷ đồng (tăng 14% ) và 76.465 tỷ đồng (tăng 18%). Điều này tương đương mức điều chỉnh giảm 1% so với dự phóng trước đây của VDSC. Dự báo hệ số CIR không thay đổi so với trước.

Trong khi đó, chất lượng tài sản được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức tốt. Nhóm phân tích giảm tỷ lệ hình thành nợ xấu ròng giai đoạn 2022-2023 của Vietcombank do tin tưởng vào sự phục hồi mạnh mẽ của khách hàng doanh nghiệp, vốn chiếm hơn 90% các khoản cho vay được tái cơ cấu vào năm 2021. Chi phí tín dụng biên đối với khách hàng dự kiến không đổi trong giai đoạn 2022-2023, duy trì ở mức 1,0%, nhưng việc hoàn nhập khoản dự phòng cho khoản nợ xấu liên ngân hàng sẽ kéo tổng chi phí dự phòng sụt giảm mạnh. Chi phí dự phòng được ước tính ở mức 7,5 nghìn tỷ đồng, trong đó 10,5 nghìn tỷ đồng dự phòng cho các khoản cho vay khách hàng và 3 nghìn tỷ đồng hoàn nhập dự phòng cho khoản nợ xấu cho vay liên ngân hàng đã được trích lập đủ. Theo đó, kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt, lần lượt ở mức 0,7% và 0,9% trong giai đoạn 2022-2023.

VDSC dự báo lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2022-2023 tăng lần lượt 11% và 1% dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 và thay đổi trong định hướng năm 2022 của ngân hàng. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 có thể đạt 36.758 tỷ đồng (tăng 34%), nhờ vào giảm trích lập dự phòng (-36%).