Đà Lạt xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở VLXD phục vụ thi công công trình xây dựng không phép

Đà Lạt xử lý nghiêm các phương tiện vận tải chở VLXD phục vụ thi công công trình xây dựng không phép

Theo đó, UBND Tp.Đà Lạt chỉ đạo Phòng quản lý đô thị, Phòng TNMT, UBND các phường, xã xử lý phương tiện tham gia thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo UBND Tp.Đà Lạt, trong thời gian qua, tình trạng thi công xây dựng công trình, san gạt đất phục vụ mục đích phân lô, bán nền không có giấy phép xây dựng, trái quy định trên địa bàn TP.Đà Lạt diễn biến phức tạp. Việc thực hiện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai chủ yếu hoạt động vào ban đêm, phức tạp hoặc bị lợi dụng thi công vào các thời điểm tổ chức các sự kiện chính trị trên địa bàn TP.

Trước tình hình hiện nay, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên toàn địa bàn TP.Đà Lạt. UBND TP.Đà Lạt yêu cầu các đơn vị kinh doanh, vận tải vật liệu hoạt động trên toàn thành phố khi vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình, san gạt đất phải làm việc với chủ đầu tư, xác nhận có giấy phép xây dựng, giấy phép san gạt đất của cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện hợp đồng mua bán, vận chuyển vật liệu.

Mọi hành vi vận chuyển vật liệu nhằm mục đích thi công công trình xây dựng công trình, san gạt đất trái phép sẽ bị xử lý theo quy định; phương tiện vận chuyển được xác định là phương tiện, tang vật vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai và bị tạm giữ để phục vụ công tác xử lý về sau theo quy định. Thời gian bắt đầu từ ngày 5/6/2021.

Đồng thời, UBND Tp.Đà Lạt yêu cầu UBND các phường, xã quán triệt ngay, thông báo đến các đơn vị kinh doanh, vận tải vật liệu (bê tông, thép, sắt, đất, đá,…) trên địa bàn. Tổ chức thực hiện xử lý nghiêm đối với các phương tiện vận tải vật liệu phục vụ thi công công trình xây dựng không phép, san gạt đất trái phép. Báo cáo các phương tiện vi phạm về UBND Tp.Đà Lạt thông qua Phòng quản lý đô thị, Công an TP để xem xét, có biện pháp xử lý hoặc huỷ bỏ giấy phép lưu thông phương tiện trên các tuyến đường.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tp.Đà Lạt trong trường hợp không xử lý, không kịp thời tạm giữ các phương tiện vận chuyển vật liệu vi phạm nêu trên.

Ngoài ra, UBND Tp.Đà Lạt giao Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và UBND TP.Đà Lạt trong quá trình tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn phát hiện các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai kịp thời thông báo về UBND TP để nắm bắt; chủ động phối hợp với UBND phường, xã tạm giữ phương tiện vi phạm theo quy định.