Tách mảng cám đóng góp 80% doanh thu của Masan MEATLife đồng thời huy động vốn hơn 7.000 tỷ đồng, tỷ phú Quang đang có tham vọng gì với mảng thịt chế biến?

Tách mảng cám đóng góp 80% doanh thu của Masan MEATLife đồng thời huy động vốn hơn 7.000 tỷ đồng, tỷ phú Quang đang có tham vọng gì với mảng thịt chế biến?

CTCP Masan MEATLife (MML) đang có kế hoạch tái cấu trúc và tách mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi; đồng thời, tiếp tục đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thịt. Công ty nổi tiếng với sản phẩm thịt mát MEATDeli (ra mắt năm 2019) và thương hiệu cám Bio-zeem (ra mắt năm 2015).

Phát hành gần 7.300 tỷ đồng trái phiếu, trả bằng cổ phần MNS Feed

Để có nguồn lực về vốn thực hiện kế hoạch này, Masan MEATLife muốn phát hành lượng trái phiếu riêng lẻ tổng giá trị 7.284 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các cổ đông công ty (chốt quyền ngày 31/8/2021) và đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 2%/năm, thanh toán một lần khi đáo hạn.

MML cho biết sẽ thanh toán trái phiếu bằng cổ phần MNS Feed – đây chính là công ty con phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi. MML có thể chuyển quyền sở hữu tối đa toàn bộ số cổ phần đang lưu hành của MNS Feed do công ty sở hữu (tương đương 99,99%) cho trái chủ, tất cả lãi liên quan đến trái phiếu sẽ bị hủy bỏ. Mức giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cp MNS Feed, sẽ được điều chỉnh tương ứng khi công ty này phát hành cổ phần để trả cổ tức hoặc phát hành cổ phần tăng vốn.

Dựa trên danh sách cổ đông lớn của MML tại ngày 31/12/2020, chúng ta có thể hình dung 3 người mua chính trong đợt phát hành sắp tới: Masan Group (nắm 78,74% cổ phần MML), Công ty TNHH Tầm nhìn Masan (nắm 9,12% cổ phần MML) và VN Consumer Meat II (nắm 7,09% cổ phần MML). Các cổ đông này chiếm tới 94,95% cổ phần Masan MEATLife, qua đó có thể mua tối đa 6.881 tỷ đồng trái phiếu.

Masan MEATLife có lãi là nhờ thức ăn chăn nuôi