Tăng trưởng tiền gửi dân cư xuống thấp trong “lịch sử thống kê”

Tăng trưởng tiền gửi dân cư xuống thấp trong “lịch sử thống kê”

Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật dữ liệu về tình hình tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), tính đến tháng 4/2021.

Lấy mốc tháng 4 theo dữ liệu cập nhật gần nhất nói trên so với cùng kỳ nhiều năm trước cho thấy những khác biệt trong diễn biến tiền gửi của các tổ chức kinh tế và tiền gửi của dân cư.

Trước hết, tại tháng 4/2021, tổng quy mô tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 4.977.830 tỷ đồng, bất ngờ có mức tăng trưởng 2,05% so với cuối năm 2020. Bất ngờ vì dữ liệu thống kê cùng kỳ từ năm 2012 đến nay cho thấy tiền gửi của các tổ chức kinh tế chủ yếu ở trạng thái tăng trưởng âm; thường chỉ có tăng trưởng dương vào nửa cuối các năm.

Với năm nay, trạng thái tăng trưởng dương tính đến tháng 4 của tiền gửi các tổ chức kinh tế có thể gắn với hiện tượng ứ đọng nguồn tiền, trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 (?).

Điểm đáng chú ý hơn có ở diễn biến tiền gửi của dân cư. Tính đến tháng 4/2021, quy mô tiền gửi của dân cư tại các TCTD ở mức 5.262.299 tỷ đồng, chỉ tăng 2,34% so với cuối năm 2020. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất so với cùng kỳ nhiều năm trước trong lịch sử dữ liệu thống kê được công bố.