Mía đường Sơn La (SLS): Niên độ 2020 – 2021 lãi 164 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần mục tiêu cả niên độ

Mía đường Sơn La (SLS): Niên độ 2020 – 2021 lãi 164 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần mục tiêu cả niên độ

CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) đã công bố báo cáo tài chính quý 4 của năm tài chính 2020-2021. Năm tài chính của Mía đường Sơn La bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau.

Tính riêng quý 4, doanh thu Mía đường Sơn La đạt 233 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước đó. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm sâu nên lợi nhuận gộp đạt 80,7 tỷ đồng tăng 20,4% so với cùng kỳ NĐTC trước.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty chủ yếu đến từ sản phẩm đường, mật rỉ và nguyên nhân sụt giảm doanh thu cũng đến từ sự giảm sút doanh thu của mặt hàng này.