Nam A Bank muốn được mở rộng mạng lưới ở Đồng Nai khi tham gia tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân

Nam A Bank muốn được mở rộng mạng lưới ở Đồng Nai khi tham gia tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán NAB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2021. Theo đó, ngân hàng có kế hoạch sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay với lợi nhuận cao hơn năm trước khoảng 40%, vốn điều lệ tăng thêm 20% lên trên 8.500 tỷ đồng.

Một trong những nội dung quan trọng khác được Hội đồng quản trị trình lên cổ đông là việc mở rộng mạng lưới hoạt động, được đề cập ở 3 tờ trình khác nhau.

Trong đó, Nam A Bank đề nghị cổ đông chấp thuận phương án mở văn phòng đại diện tại Hà Nội. Văn phòng này không thực hiện chức năng kinh doanh, mà có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tạo kênh kết nối, tương tác với cơ quan quản lý, đối tác, khách hàng được nhanh chóng. 

Nhằm đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh năm 2021 cũng như chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, HĐQT ngân hàng đánh giá công tác mở rộng mạng lưới tiếp tục được xem là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu. Do đó ngân hàng lên kế hoạch mở thêm 5 Chi nhánh mới. Địa điểm, thời gian phát triển mạng lưới sẽ giao cho HĐQT quyết định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của từng khu vực tỉnh, thành phố, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và được sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

Đặc biệt ngân hàng tiếp tục thông tin về việc tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai. Theo đó, thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 về việc mở rộng mạng lưới theo cơ chế đặc thù khi tham gia tái cơ cấu các Quỹ tín dụng Nhân dân tại Đồng Nai, Ngân hàng Nam Á đã hoàn tất hồ sơ và gửi đến Ngân hàng Nhà nước đề nghị chấp thuận mở mới 01 Chi nhánh và 03 Phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

“Trong năm 2021, Ngân hàng Nam Á sẽ tiếp tục đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cơ chế hỗ trợ mở rộng mạng lưới kinh doanh theo cơ chế đặc thù khi tham gia tái cơ cấu Quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn tỉnh Đồng Nai. Do đó, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tiếp tục đồng ý thông qua chủ trương mở mới các điểm giao dịch trực thuộc Ngân hàng Nam Á theo cơ chế đặc thù, đồng thời giao Hội đồng quản trị quyết định địa điểm, thời gian và tổ chức triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên lần tiếp theo” – tờ trình nêu rõ.