Tái định vị thương hiệu, Tường An (TAC) lãi tăng 159% trong quý 1

Tái định vị thương hiệu, Tường An (TAC) lãi tăng 159% trong quý 1

CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu trong kỳ đạt 1.583 tỷ đồng tăng 53% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 218 tỷ đồng tăng gần 40% so với quý 1/2020.

Trong kỳ Tường An có 9,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, chi phí tài chính tăng nhẹ, chi phí QLDN giảm đáng kể từ gần 24 tỷ đồng xuống còn 8,6 tỷ đồng tuy nhiên chi phí bán hàng ở mức cao với 113 tỷ đồng tăng thêm 15% so với cùng kỳ 2020. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí TAC lãi sau thuế 77,6 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.292 đồng.

Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận tăng cao là do trong kỳ công ty đã tập trung phát triển các sản phẩm cốt lõi, sản phẩm cao cấp, đồng thời tái định vị thương hiệu Tường An, mở rộng ngành hàng và quản lý tốt chi phí quản lý mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh.