Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) lên kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã ORS) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ với nhiều điểm đáng chú ý.

Một nội dung mà TPS sẽ đưa ra tại đại hội lần này là việc lên kế hoạch phát hành thêm là 300 triệu cổ phiếu thông qua 2 phương án: Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến 200 triệu cp và chào bán cổ phiếu riêng lẻ dự kiến 100 triệu cp.

Nếu phát hành thành công 100% lượng dự kiến, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng 2,5 lần lên 5.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

Về mục đích, TPS cho biết việc chào bán thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp. Qua đó, tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực kinh doanh các nghiệp vụ (bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh, góp vốn đầu tư, tư vấn chứng khoán, chào bán và phân phối chứng quyền có bảo đảm, tham gia thị trường chứng khoán phái sinh…), tăng nguồn vốn lưu động và bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác của TPS.

Đối với phương án phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá phát hành dự kiến dao động từ 12.000 đồng/cp đến 15.000 đồng/cp. TPS chào bán 200 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu dự kiến 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành/chào bán thêm do cổ đông thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua và số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, giá phát hành dự kiến dao động từ 15.000 đồng/cp đến 17.500 đồng/cp. Trong phương án này, TPS dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với tổng giá trị mệnh giá cổ phiếu là 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, số cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Ngoài kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn, TPS cũng dự kiến trình cổ đông phương án phát hành 3.000 tỷ trái phiếu nhằm mục đích phân bổ cho các hoạt động của Công Ty, bao gồm bổ sung vốn cho nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán và/hoặc các nghiệp vụ, hoạt động kinh doanh hợp pháp khác; và thực hiện các hoạt động đầu tư vốn khác.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, TPS ghi nhận sự tăng trưởng với doanh thu đạt 1.346 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 271 tỷ đồng, tăng lần lượt 245% và 162% so với năm 2020, đây cũng là kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập.

Về kế hoạch năm 2022, TPS dự kiến doanh thu tăng 46% lên 1.981 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.