MB sẽ đầu tư xây trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trong năm nay

MB sẽ đầu tư xây trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh trong năm nay

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – mã chứng khoán MBB) mới đây đã công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2021, sẽ diễn ra ngày 27/4 tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị MB cho biết, năm 2021 là năm bản lề để MB thực hiện thành công chiến lược giai đoạn 2017 – 2021. Ngân hàng sẽ tiếp tục mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng thuận tiện nhất, duy trì Top 5, phấn đấu Top 3 các NHTM về chất lượng và hiệu quả kinh doanh, dẫn đầu về số hóa, với phương châm Tăng tốc số; Đột phá bán lẻ; An toàn – Hiệu quả. Các chỉ tiêu tăng trưởng theo kế hoạch năm 2021 là: Tổng Tài sản tăng khoảng 11%, Lợi nhuận trước thuế tăng 20%, Tỷ lệ nợ xấu tối đa 1,5%. HĐQT MB cũng định hướng xây dựng Kịch bản dự phòng trong bối cảnh dịch Covid – 19 có thể bùng phát trở lại với các chỉ tiêu thận trọng, an toàn và các giải pháp ứng phó phù hợp.

MB quyết tâm hoàn thành các mục tiêu chiến lược, phát triển ngân hàng dựa trên 3 trụ cột là Ngân hàng cộng đồng, Ngân hàng chuyên nghiệp theo ngành, Ngân hàng số; 2 nền tảng gồm QTRR vượt trội, năng lực thực thi nhanh; thực hiện hiệu quả 4 chuyển dịch chiến lược: xây dựng ngân hàng số; củng cố quan hệ khách hàng; nâng cao năng lực quản trị rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động các công ty thành viên.

Trong năm nay, HĐQT sẽ chủ trương lựa chọn đối tác tư vấn đánh giá, hoàn chỉnh và bổ sung cho Chiến lược phát triển tập đoàn giai đoạn 2022 – 2026, hoàn chỉnh mô hình tập đoàn tài chính trên ứng dụng nền tảng số hóa để củng cố kết nối hệ sinh thái khách hàng, dịch vụ, sản phẩm giữa ngân hàng với các công ty thành viên.

Mô hình tập đoàn MBGroup sẽ bao gồm MB, các Công ty thành viên của MB tại Việt Nam và nước ngoài (trên cơ sở chuyển đổi mô hình Chi nhánh tại Campuchia thành Ngân hàng 100% vốn hoặc liên doanh, cổ phần ở nước ngoài tại Campuchia, nghiên cứu các mô hình đầu tư/hơp tác kinh doanh tại các nước khác), các công ty liên kết. Ngân hàng cũng sẽ chú trọng tận dụng các cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh, tiếp tục tìm kiếm các phương án đầu tư vốn mang lại hiệu quả cao thông qua mua bán/sáp nhập, góp vốn/chuyển nhượng các khoản đầu tư phù hợp.

Với mô hình mới, ngân hàng sẽ thúc đẩy tăng trưởng của MBGroup tại các khu vực thông qua phát triển tiềm năng tại Khu vực miền Nam và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Khu vực miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid – 19, thiên tai, duy trì sự tăng trưởng ổn định đối với Khu vực miền Bắc…. Đáng chú ý, trong năm nay MB sẽ triển khai đầu tư trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao hình ảnh, thương hiệu của MBGroup trong khu vực. Ngân hàng cho biết “vẫn đang tìm kiếm vị trí phù hợp cho khu trụ sở này”, nhưng theo một nguồn tin riêng của chúng tôi thì ngân hàng bước đầu đã tìm thấy một vị trí “khá đẹp” ở Thành phố mới Thủ Đức.

Liên quan đến việc đầu tư cho các dự án phục vụ hoạt động của ngân hàng, tháng 11/2020 MB đã đưa vào hoạt động trụ sở chính tại Tòa nhà MB Tower số 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội với nhiều tiện ích thông minh và có khu chăm sóc khách hàng VIP chuyên biệt. Các dự án chiến lược đầu tư phát triển trụ sở cho ngân hàng tại các địa bàn trọng điểm như dự án trụ sở MB khu vực miền Trung tại 54 Điện Biên Phủ thành phố Đà Nẵng, trụ sở MB tại Bình Dương…cũng được triển khai đảm bảo chất lượng. 6 công ty thành viên của MB cũng đã hoàn thành chuyển trụ sở về Tòa nhà MB số 21 Cát Linh và Tòa nhà MB số 3 Liễu Giai và chuyển đổi nhận diện thương hiệu theo ngân hàng mẹ.