Hưng Thịnh Land tiếp tục phát hành 1.800 tỷ trái phiếu, nâng tổng giá trị huy động từ đầu năm lên hơn 8.000 tỷ đồng

Hưng Thịnh Land tiếp tục phát hành 1.800 tỷ trái phiếu, nâng tổng giá trị huy động từ đầu năm lên hơn 8.000 tỷ đồng

Hưng Thịnh Land vừa huy động thành công đợt trái phiếu thứ hai với giá trị 1.800 tỷ đồng. Trái phiếu chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán và được đảm bảo bằng tài sản.

Lãi suất được kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được phát hành thành nhiều đợt trong năm 2021 và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và có thứ tự ưu tiên thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được đảm bảo.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành. Cụ thể, số tiền thu về Hưng Thịnh Land sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động, thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập công ty hoặc dự án bất động sản, hoặc hợp tác với các đối tác để phát triển dự án tiềm năng.

Trong đó, lô trái phiếu được đảm bảo bằng:

+ Cổ phần tại Tập đoàn Hưng Thịnh;

+ Cổ phần tại một công ty bất động sản thuộc sở hữu của tổ chức/cá nhân liên quan;

+ Quyền tài sản và quyền sử dụng đất thuộc dự án Mai Chí Thọ (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định pháp luật);

+ Các tài sản và biện pháp đảm bảo khác thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Hưng Thịnh Land.

Lô trái phiếu được tư vấn và phát hành bởi Chứng khoán Tiên Phong. Kết quả, một tổ chức trong nước mua trọn lô trái phiếu trên.

Theo số liệu của chúng tôi, từ đầu năm 2021, Hưng Thịnh Land đã phát hành khoảng 8.250 tỷ đồng trái phiếu với tổng nợ trái phiếu hiện vào khoảng 11.800 tỷ đồng. Một công ty thành viên là CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn cũng phát hành 6.600 tỷ trái phiếu từ đầu năm.