5 mẹo để làm cho các cuộc họp trực tuyến trở nên chuyên nghiệp

5 mẹo để làm cho các cuộc họp trực tuyến trở nên chuyên nghiệp

Chúng ta có thể họp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, ngay cả trong sự thoải mái của phòng ngủ của chúng ta.

Dưới đây là các gợi ý để cuộc họp trực tuyến trở nên hiệu quả nhất.

Mẹo Colab 1: Camera – sử dụng camera tốt và duy trì giao tiếp qua ánh mắt