Louis Land (BII) thông qua phương án chào bán riêng lẻ gần 58 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Louis Land (BII) thông qua phương án chào bán riêng lẻ gần 58 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Mới đây, HĐQT CTCP Louis Land (mã chứng khoán: BII) đã công bố nghị quyết thông qua việc chào bán riêng lẻ 57,68 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu thành công với đợt chào bán này, vốn điều lệ của Louis Land sẽ tăng gấp đôi từ 577 tỷ đồng lên mức 1.153 tỷ đồng.

Mục đích chào bán số cổ phiếu này cũng đã được công ty điều chỉnh lại. Theo đó số vốn này sẽ được Công ty sử dụng để đầu tư phát triển quỹ đất (82 tỷ đồng), góp vốn vào Công ty TNHH Một Thành viên Đô Thị An Sinh Định Thành (250 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động công ty (244,8 tỷ đồng). Số cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.