Không “chốt cứng” mục tiêu tín dụng

Không “chốt cứng” mục tiêu tín dụng

Tại Chỉ thị 01-CT/NHNN, Thống đốc NHNN đã chỉ rõ các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát của ngành Ngân hàng năm 2021. Trong đó, tăng trưởng tín dụng khoảng 12%.

Mục tiêu thận trọng

TS. Châu Đình Linh – Đại học Ngân hàng TP.HCM cho rằng, mức tăng trưởng tín dụng năm 2021 thậm chí có thể vượt hơn 12%, nhưng việc NHNN đặt mục tiêu 12% là có sự thận trọng. “Đây là sự thận trọng phù hợp để có sự chủ động trước những diễn biến khó lường của nền kinh tế”, TS. Linh đánh giá.

Quả vậy, mặc dù lạm phát bình quân năm qua được kiểm soát ở mức 3,23%- thấp hơn nhiều mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra, nhưng không thể chủ quan khi mà áp lực lạm phát năm 2021 dự báo sẽ lớn hơn.

Theo dự báo của IMF, WB, OECD…, kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng dương trở lại trong năm nay sau khi suy giảm trong năm vừa qua. Đi kèm theo sự phục hồi này, giá nhiều loại hàng hóa cũng sẽ phục hồi. Trong khi chính sách nới lỏng tiền tệ, tài khóa trên toàn cầu sẽ tạo áp lực cho lạm phát năm nay.

Cần linh hoạt điều hành

Một chuyên gia tài chính cho rằng, xét trong bối cảnh bình thường thì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 2 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP là hợp lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, thì mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% là hơi thấp.