Vinacafe Biên Hòa (VCF) báo lãi 157 tỷ đồng trong 6 tháng, giảm 40% so với cùng kỳ

Vinacafe Biên Hòa (VCF) báo lãi 157 tỷ đồng trong 6 tháng, giảm 40% so với cùng kỳ

CTCP Vinacafe Biên Hòa (mã chứng khoán VCF) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần cả quý đạt gần 406 tỷ đồng, giảm 39,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ giảm giá vốn thấp hơn, chỉ 35% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm gần nửa, còn hơn 99 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh, Vinacafe Biên Hòa còn lãi sau thuế 80,5 tỷ đồng, giảm gần nửa so với số lãi 156 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái.