Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) báo lãi ròng quý 3 tăng 72% lên 122 tỷ đồng, 9 tháng vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm

Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) báo lãi ròng quý 3 tăng 72% lên 122 tỷ đồng, 9 tháng vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (Bảo hiểm Agribank – ABIC, mã chứng khoán: ABI) đã công bố BCTC quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng trong quý 3, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 7% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 462 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng chi phí bảo hiểm lại giảm nhẹ 4% giúp lợi nhuận gộp của ABIC trong quý 3 tăng 22%, ghi nhận gần 220 tỷ đồng.

Chi tiết hơn về doanh thu, mặc dù phí bảo hiểm gốc giảm 8% còn gần 420 tỷ đồng, tuy nhiên dự phòng được hoàn nhập gần 63 tỷ đồng trong khi quý 3/2020 ghi nhận trích lập 5 tỷ đồng, qua đó doanh thu phí bảo hiểm thuần vẫn tăng 7% lên gần 456 tỷ đồng. Phần hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác tăng 8% lên gần 7 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tiết giảm tới 22% xuống mức 99 tỷ đồng. Kết quả, ABIC ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 122 tỷ đồng, tăng mạnh 72% so với thực hiện trong quý 3/2020 – đây cũng là mức lợi nhuận ròng cao nhất trong một quý mà công ty đạt được.