Bất động sản Đà Nẵng kỳ vọng “bật dậy” mạnh mẽ

Bất động sản Đà Nẵng kỳ vọng “bật dậy” mạnh mẽ

Sinh khí mới

Theo kế hoạch, dự kiến từ đầu tháng 1/2022, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế trở lại. Quảng Nam, Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Quảng Ninh, Khánh Hòa và Đà Nẵng là những địa phương đầu tiên trên cả nước được thí điểm đón khách quốc tế. Tín hiệu tích cực này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp du lịch khởi động lại và tạo đà cho nhiều hoạt động kinh doanh khác chuyển động theo.

Bên cạnh kế hoạch tạo đà cho ngành du lịch, mới đây, Thành phố Đà Nẵng có vinh dự lần thứ 2 được nhận được giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2021 – Giải thưởng danh giá và duy nhất dành cho các thành phố, đô thị. Bên cạnh đó Đà Nẵng còn đạt 3 giải thưởng chuyên đề, gồm: thành phố Điều hành, quản lý thông minh; thành phố Y tế thông minh; thành phố Quản lý môi trường thông minh, xanh sạch.

Với giải thưởng này, Đà Nẵng càng có thêm tự tin và động lực để tiếp tục trong hành trình xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số nhằm hướng đến mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.