Bán quyền thu phí cao tốc Bắc – Nam thế nào sau khi hoàn thiện?

Bán quyền thu phí cao tốc Bắc – Nam thế nào sau khi hoàn thiện?

Cùng với 8 đoạn tuyến cao tốc Bắc – Nam được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước (đầu tư công), mới đây Quốc hội quyết định đầu tư thêm 12 đoạn cao tốc Bắc – Nam cũng bằng ngân sách Nhà nước, nhằm nối thông tuyến cao tốc này. Như vậy, sắp tới sẽ có 20 đoạn, tuyến cao tốc Bắc – Nam được Nhà nước bỏ tiền đầu tư.