Eximbank giảm mạnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19

Eximbank giảm mạnh các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19

Hội đồng quản trị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank-EIB) vừa quyết định hạ một loạt chỉ tiêu kinh doanh với kế hoạch hồi đầu năm do ảnh hưởng từ Covid-19. 

Cụ thể, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay là 1.318 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2019. Tổng tài sản đến cuối năm nay dự kiến đạt 176.000 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng giảm gần 4% còn 122.275 tỷ đồng. Huy động vốn dự kiến đạt 147.800 tỷ đồng. Nợ xấu kiểm soát dưới mức 2%. 

Trước đó, cuối tháng 1, Eximbank công bố dự thảo báo cáo áo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các mục tiêu cao hơn nhiều so với hiện tại. Theo đó, ngân hàng từng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, huy động vốn đạt 161.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 127.345 tỷ đồng. Cùng với đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức dưới 1,8%, lợi nhuận trước thuế và trước trích lập dự phòng tất toán trái phiếu VAMC là 2.400 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch trước đó, Eximbank đã hạ mạnh mục tiêu lợi nhuận tới hơn 40%. 

Kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt gần 458 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 35% kế hoạch năm. 

Tổng tài sản đến cuối tháng 3 gần 157.171 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng giảm 4% còn 107.790 tỷ đồng. Huy động tiền gửi 129.108 tỷ đồng, giảm hơn 7%.