Thăm dò bầu cử một lần nữa đánh giá sai sức mạnh của Tổng thống Trump

Thăm dò bầu cử một lần nữa đánh giá sai sức mạnh của Tổng thống Trump

Kết quả nhiều cuộc thăm dò trước bầu cử liên tục cho thấy ông Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump với cách biệt đôi khi lên đến hai chữ số. Theo kết quả cuộc thăm dò cuối cùng của Yahoo News/YouGov trước ngày bỏ phiếu, ứng viên Đảng Dân chủ dẫn trước Tổng thống Donald Trump 10 điểm %.

Điều này làm gợi nhớ đến năm 2016, bà Hillary Clinton dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc và giành được hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu bầu phổ thông nhưng vẫn thất cử. Với những gì đã chứng kiến trong năm 2016, sự dẫn trước trong các cuộc thăm dò trước bầu cử không đảm bảo chiến thắng chung cuộc cho ông Biden.