Hai ông Trump – Biden quyết chiến ở vùng Trung Tây những ngày cuối

Hai ông Trump – Biden quyết chiến ở vùng Trung Tây những ngày cuối

Ông Biden tích cực vận động ở Iowa, bang đã bỏ phiếu cho ông Trump vào năm 2016. Trong khi đó, ông Trump tranh thủ sự ủng hộ từ cử tri bang Minnesota – nơi ông thua sít sao cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton 4 năm trước.

Tổng thống Trump có cuộc vận động ở bang Michigan, trước khi tới Wisconsin và Minnesota. Ông Trump phát biểu ở bên ngoài TP Detroit: “Bầu cho tôi là bầu cho việc giữ và tạo thêm việc làm ngành xe hơi và các ngành khác ở Michigan”. Ông Trump đang lên kế hoạch cho 13 sự kiện vận động trong ba ngày tới ở Pennsylvania, Michigan, Iowa, Bắc Carolina, Georgia, Florida, Pennsylvania và Wisconsin.