Chứng khoán Agribank (AGR) lãi tăng gấp đôi sau soát xét, đạt 312 tỷ đồng

Chứng khoán Agribank (AGR) lãi tăng gấp đôi sau soát xét, đạt 312 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Agribank (HOSE: AGR) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét bởi Kiểm toán KPMG với kết quả kinh doanh tăng mạnh so với báo cáo tự lập.

Theo đó, doanh thu và lãi trước thuế của AGR được tăng thêm 149 tỷ đồng từ việc ghi nhận kết quả thoái vốn khoản đầu tư góp vốn, tương ứng mức tăng 76% và 91%.

Sau soát xét, AGR đạt doanh thu 344 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế 312 tỷ đồng, bằng 242% kế hoạch cả năm. Sau khi trừ thuế TNDN phải nộp, Công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế là 294 tỷ đồng, đây là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Sau giai đoạn tái cơ cấu toàn diện thành công, hoạt động kinh doanh của AGR đạt được nhiều thành tựu, hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Công ty đã chính thức xóa hết lỗ lũy kế trước 18 tháng so với mục tiêu đề ra và đã có lãi lũy kế 30,4 tỷ đồng.