Vinaconex đăng ký thoái toàn bộn vốn khỏi Vinaconex 9

Vinaconex đăng ký thoái toàn bộn vốn khỏi Vinaconex 9

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex-mã chứng khoán VCG) vừa công bố thông tin thoái hết vốn tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 (Vinaconex 9-mã chứng khoán VC9).

Theo đó, Vinaconex đăng ký bán toàn bộ 4.320.000 cổ phiếu VC9 tương đương tỷ lệ 36,94% đang nắm giữ. Vinaconex 9 tuy không phải là công ty con của Vinaconex nhưng Vinaconex không khác gì “mẹ” khi rất nhiều sếp của Vinaconex 9 hiện cũng đang là sếp tại Vinaconex. Giao dịch thực hiện nhằm mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư, thực hiện bằng phương thức Thỏa thuận và khớp lệnh. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/11/2021 đến 10/12/2021.