Y tế Việt Mỹ (AMV) báo lãi quý 3 tăng 56% so với cùng kỳ nhưng vẫn còn cách rất xa kế hoạch năm

Y tế Việt Mỹ (AMV) báo lãi quý 3 tăng 56% so với cùng kỳ nhưng vẫn còn cách rất xa kế hoạch năm

CTCP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán AMV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 61,5 tỷ đồng, gấp đôi so với con số hơn 30 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Theo giải trình, doanh thu quý 3 vừa qua tăng mạnh do công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Doanh thu tăng, nhưng chi phí vốn lại giảm gần 7% so với cùng kỳ, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 39 tỷ đồng, gấp 6 lần quý 3 năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 63,3%.

Trong quý doanh thu tài chính chỉ tính bằng triệu đồng, trong khi đó chi phí tài chính tăng 5,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 7,1 tỷ đồng, mà phần lớn trong đó do tăng chi phí lãi vay. Tính đến 30/9/2021 Y tế Việt Mỹ còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 33 tỷ đồng (tăng 6 tỷ đồng so với đầu kỳ) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 151 tỷ đồng (tăng 124 tỷ đồng so với đầu kỳ).

Kết quả, quý 3 Y tế Việt Mỹ báo lãi sau thuế tăng 56,4% so với cùng kỳ, lên 28,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 28,3 tỷ đồng.