Thủy điện miền Nam (SHP) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Thủy điện miền Nam (SHP) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Ngày 29/10 tới đây CTCP Thủy điện miền Nam (mã chứng khoán SHP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời gian thanh toán 29/11/2021.

Như vậy với hơn 93,7 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy điện miền Nam sẽ chi gần 47 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Thủy điện miền Nam đạt 429,4 tỷ đồng doanh thu bán hàng, giảm mạnh 33,2% so với năm trước đó. Kết quả SHP lãi sau thuế chỉ đạt 63,4 tỷ đồng, giảm mạnh 70,7% so với cùng kỳ và mới chỉ hoàn thành được gần 34% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trước đó công ty đã đặt ra mục tiêu chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%.

Tính đến 31/12/2020 Thủy điện miền Nam còn 155,4tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 28,3 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021, Thủy điện miền Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 203 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn và chi phí tài chính được tiết giảm đáng kể nên SHP ghi nhận lãi sau thuế 36,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lãi hơn 352 triệu đồng nửa đầu năm ngoái.

Mới đây Thủy điện Miền Nam vừa thông qua mức lãi suất áp dụng và thanh toán tiền lãi chậm trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) với mức lãi suất chậm trả 5%/năm. Theo tính toán, tiền lãi chậm trả từ 1/1/2021 đến 30/6/2021 (tính trên số cổ tức năm 2019 chậm trả cho EVN SPC hơn 45,78 tỷ đồng) tương ứng số tiền hơn 1,13 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu SHP hiện giao dịch quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu.