Phú Quốc được tách thửa đất nông nghiệp từ 300 m2 trở lên

Phú Quốc được tách thửa đất nông nghiệp từ 300 m2 trở lên

UBND tỉnh Kiên Giang vừa quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

Tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa là 300 m2 đối với đất trồng cây lâu năm và 600 m2 đối với đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác) ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) thuộc TP Phú Quốc, TP Rạch Giá, TP Hà Tiên.

Đất nuôi trồng thủy sản khu vực đô thị (thị trấn, phường) là 1.000 m2; khu vực nông thôn (xã) là 2.000 m2; đất rừng sản xuất là 3.000 m2.

Diện tích tối thiểu được tách thửa trên toàn tỉnh đối với đất ở tại nông thôn là 45 m2, đất ở tại đô thị là 36 m2.

Điều kiện được tách thửa là thửa đất không có tranh chấp, trừ trường hợp thửa đất có một phần diện tích có tranh chấp thì được tách thửa đối với phần diện tích không tranh chấp nhưng phần diện tích còn lại (bao gồm cả diện tích tranh chấp và không tranh chấp) phải đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo quyết định này; quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.

Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất tại quyết định này.

Trước đó từ năm 2018, Phú Quốc diễn ra tình trạng sốt đất, phân lô tách thửa tràn lan nên tỉnh tạm dừng phân lô tách thửa. Tháng 3/2020, lệnh tạm dừng này được gỡ bỏ nhưng chỉ 3 tháng sau đó, tỉnh lại có công văn tạm dừng tách thửa và đến nay chưa có thay đổi.