DIC Đồng Tiến có thêm cổ đông lớn mới, đã chi 33 tỷ đồng mua hơn 3 triệu cổ phần

DIC Đồng Tiến có thêm cổ đông lớn mới, đã chi 33 tỷ đồng mua hơn 3 triệu cổ phần

CTCP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 vừa báo cáo đã mua xong 3,1 triệu cổ phiếu DIDD (tỷ lệ 22,3%) và trở thành cổ đông lớn của CTCP DIC Đồng Tiến. Giao dịch thực hiện ngày 7/9/2021. Trước giao dịch Bê tông Nhơn Trạch 2 không sở hữu cổ phiếu DID nào.

Trước đó Bê tông Nhơn Trạch 2 cũng từng đăng ký mua 3,1 triệu cổ phiếu DID từ 22/7 đến 20/8/2021 nhưng không thực hiện được do giá cổ phiếu không phù hợp.

Theo dữ liệu, ngày 7/9 có 3,1 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với giá thỏa thuận bình quân 10.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch 33,48 tỷ đồng.

Về mối liên quan, ông Trần Anh Điền, Tổng Giám đốc DIC Đồng Tiến cũng là Tổng Giám đốc của bê tông Nhơn Trạch 2.

Trước đó CTCP Vật liệu xây dựng Thế Giới Nhà đã thông báo về việc đăng ký bán ra toàn bộ 5 triệu cổ phiếu DID của CTCP DIC – Đồng Tiến, tương đương với 35,97% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, qua đó chấm dứt tư cách cổ đông tại DIC. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 30/6 đến 28/7/2021 theo phương thức thoải thuận và/hoặc khớp lệnh qua sàn nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo kết quả giao dịch.

Trên thị trường cổ phiếu DID đã tăng mạnh từ đầu thăng 8 đến nay với tỷ lệ tăng 73% từ vùng giá 6.300 đồng/cổ phiếu lệ 10.900 đồng/cổ phiếu.