Masan MeatLife (MML) sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 49% trước thềm thoái vốn mảng cám

Masan MeatLife (MML) sắp chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 49% trước thềm thoái vốn mảng cám

HĐQT Masan MeatLife (MML) vừa thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện là 49% (4.900 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/12 và ngày thanh toán là 24/12/2021.

Với gần 327 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MML dự chi hơn 1.602 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trên thị trường, giá cổ phiếu MML chốt phiên 3/12 tại mức 81.000 đồng/cp, đang trong xu hướng điều chỉnh.