Mutosi chuyển đổi số với giải pháp ERP Cloud RISE with SAP

Mutosi chuyển đổi số với giải pháp ERP Cloud RISE with SAP

Lễ khởi động dự án với sự tham gia của Ban lãnh đạo cùng thành viên Ban dự án ERP thuộc Mutosi Group, đối tác Tư vấn triển khai Citek, lãnh đạo SAP Việt Nam và đại diện Quỹ đầu tư Mekong Capital. Đây là dự án chuyển đổi số có quy mô lớn trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Mutosi, cũng là một trong những dự án chuyển đổi số đầu tiên trong ngành gia dụng năm 2022.

Hướng tới tầm nhìn trở thành doanh nghiệp công nghệ, Tập đoàn Mutosi đã và đang đầu tư, ứng dụng và triển khai những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất thế giới không chỉ trong sản phẩm của tập đoàn mà còn trên mọi lĩnh vực sản xuất – kinh doanh. Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Mutosi Group cho biết: “Ứng dụng giải pháp ERP Cloud RISE with SAP giúp Mutosi xây dựng nền tảng quản trị tiên tiến theo chuẩn quốc tế, chuẩn hóa hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu phát triển bền vững và đưa Mutosi tiến xa hơn tới thị trường quốc tế. Chúng tôi tin tưởng, với sự đồng hành của đội ngũ Citek, dự án Quản trị tổng thể Doanh nghiệp trên nền tảng công nghệ SAP S/4HANA tại Mutosi chắc chắn sẽ thành công”.