VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.800 tỷ đồng trong năm nay, dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.800 tỷ đồng trong năm nay, dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu

Sáng ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Theo tờ trình tại đại hội, năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 6-10%; dư nợ tín dụng theo phê duyệt của NHNN, tăng trưởng tối đa 7,5%. Nguồn huy động vốn tăng trưởng 8-12%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

VietinBank cũng cho biết, NHNN giao mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2021 của ngân hàng là 16.800 tỷ đồng. Lợi nhuận sẽ được điều chỉnh theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. 

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, ngân hàng có 2 phương án chia cổ tức.

Cụ thể, phương án 1, nếu VietinBank chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên mức 37.234 tỷ. VietinBank sẽ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tương đương quy mô 1.861 tỷ đồng, đồng thời chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 17,7% tương đương quy mô 6.600 tỷ đồng.

Phương án 2, tại thời điểm chia cổ tức, nếu VietinBank đã hoàn thành việc tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, vốn điều lệ dự kiến đạt hơn 48.000 tỷ. VietinBank sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (số tiền hơn 2.400 tỷ đồng) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,6% (số tiền hơn 6.000 tỷ đồng). Theo đó, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên hơn 54.000 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2020, VietinBank đã thông qua phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 28,8% tuy nhiên đến nay ngân hàng chưa tiến hành thực hiện. Nguồn vốn để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu là từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ theo quy định của năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019. 

Tại Đại hội, ngân hàng cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Shiro Honjo theo đề nghị của MUFG Bank và bầu ông Masashige Nakazono, Giám đốc Điều hành Phòng Kế hạch Chiến lược, Bộ phận Kế hoạch Ngân hàng Thương mại Toàn cầu của MUFG Bank làm Thành viên HĐQT.