Chủ tịch Evergrande đã nhận hơn 8 tỷ USD cổ tức về túi riêng bất chấp khối nợ ngày càng phình to

Chủ tịch Evergrande đã nhận hơn 8 tỷ USD cổ tức về túi riêng bất chấp khối nợ ngày càng phình to

Trong khối tài sản ước tính 11,5 tỷ USD hiện tại của Hui, Forbes tính toán rằng 8 tỷ USD là từ cổ tức tiền mặt trả cho Hui kể từ đợt IPO năm 2009 của Evergrande trên Sở giao dịch Chứng khoán Hong Kong. Theo báo cáo thường niên của công ty phát triển bất động sản, tổng nợ phải trả của Evergrande tăng lên hàng năm kể từ khi ra mắt công chúng. Tuy nhiên công ty này đã chia cổ tức đều kể từ năm 2016. 

Cổ tức chủ yếu vào túi của Hui – chủ sở hữu 10,2 tỷ cổ phiếu Evergrande, tương ứng 77% cổ phần công ty. Evergrande đã trả cổ tức 1,13 NDT/cp (0,17 USD) cho năm 2017 và 1,419 NDT/cp (0,22 USD) cho năm 2018, dẫn đến khoản thu nhập hơn 4 tỷ USD chỉ trong 2 năm đó cho nhà sáng lập. Xin lưu ý, cổ tức ở Hong Kong không bị đánh thuế.