Thép Mê Lin (MEL): Năm 2021 lãi 63 tỷ đồng, cao gấp 8 lần năm ngoái

Thép Mê Lin (MEL): Năm 2021 lãi 63 tỷ đồng, cao gấp 8 lần năm ngoái

Công ty cổ phần Thép Mê Lin (mã CK: MEL) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu giảm hơn 51% xuống còn 162 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp đạt 13 tỷ đồng, giảm 26,7% so với quý 4/2021.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng mạnh đạt lên 2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm từ 7 tỷ xuống 3,8 tỷ đồng. Kết quả Thép Mê Lin lãi sau thuế 5,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm, Thép Mê Lin ghi nhận doanh thu thuần 687 tỷ đồng, giảm 30%; Nhờ chi phí tài chính giảm mạnh nên lãi sau thuế 63 tỷ đồng, gấp 7,6 lần năm trước – Đây cũng là con số lãi cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6% lên 16%.

Năm 2021, MEL đặt mục tiêu doanh thu đạt 900 tỷ đồng và LNTT đạt 20 tỷ đồng, theo đó kết thúc năm 2021 MEL mới hoàn thành được trên 76% mục tiêu về doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế đã cao gấp lần 3,9 mục tiêu lợi nhuận cả năm.