Lào Cai phấn đấu thu 1.700 tỷ đồng từ khoáng sản năm 2022

Lào Cai phấn đấu thu 1.700 tỷ đồng từ khoáng sản năm 2022

Theo kế hoạch mới ban hành, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu trong năm nay sẽ đạt số thu ngân sách 1.700 tỷ đồng từ nguồn lợi khoáng sản; đồng thời tạo công ăn việc làm cho 10.000 lao động trong lĩnh vực này.

Thông qua việc cấp quyền khai thác khoáng sản chế biến và chế biến sâu bằng hình thức đấu giá, thu thuế tài nguyên khoáng sản, nguồn thu được kì vọng chính vào một số loại khoáng sản trữ lượng lớn như quặng sắt, đồng, apatit, cao lanh; còn lại phần nhỏ từ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.