Fubon ETF tiếp tục hút ròng 250 tỷ đồng mua cổ phiếu Việt Nam trong phiên 19/1

Fubon ETF tiếp tục hút ròng 250 tỷ đồng mua cổ phiếu Việt Nam trong phiên 19/1

Số liệu từ Fubon FTSE Vietnam ETF cho biết trong phiên giao dịch 19/1, quỹ đã phát hành ròng 18 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng giá trị gần 11 triệu USD (~250 tỷ đồng). Như vậy trong 2 phiên giao dịch gần nhất, quỹ đã phát hành tổng cộng 60 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng 36 triệu USD (~825 tỷ đồng) và toàn bộ đã được giải ngân mua cổ phiếu Việt Nam.