SSI, HSC, BSC bị khiển trách vì nhiều lần sửa lỗi giao dịch

SSI, HSC, BSC bị khiển trách vì nhiều lần sửa lỗi giao dịch

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có văn bản khiển trách đối với 3 thành viên lưu ký gồm: Công ty Chứng khoán SSI (SSI), Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC), Công ty Chứng khoán BSC (BSC)

Cụ thể, VSD khiển trách SSI và HSC do trong tháng 10/2021 đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Công ty chứng khoán BSC bị khiển trách do trong tháng 10/2021 đã nhập sai lệnh tự doanh dẫn tới phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.

VSD yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định để hạn chế sai sót dẫn đến việc sửa lỗi giao dịch hoặc phải áp dụng các cơ chế hỗ trợ thanh toán.

Trong tháng 11 vừa qua, thanh khoản thị trường tăng kỷ lục, có phiên đạt giá trị lên tới 52.000 tỷ đồng. Do thanh khoản tăng nhanh dẫn đến nhiều lỗi cục bộ về giao dịch tại công ty chứng khoán. Chẳng hạn, mới đây nhà đầu tư gặp khó khi giao dịch trên app của SSI thường xuyên bị khó đăng nhập, treo lệnh, lâu vào lệnh,…Hay như Công ty Chứng khoán TCBS, nhà đầu tư còn phải chịu những ngày bị treo tài khoản, không đăng nhập được để giao dịch…