Đường sắt Hà Nội (HRT) và Đường Sắt Sài Gòn (SRT) đồng loạt báo lỗ nhiều quý liên tiếp

Đường sắt Hà Nội (HRT) và Đường Sắt Sài Gòn (SRT) đồng loạt báo lỗ nhiều quý liên tiếp

Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội – Haraco (mã chứng khoán: HRT) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, trong quý 2/2021, HRT ghi nhận mức doanh thu thuần xấp xỉ 395 tỷ đồng, sụt giảm 5,2% so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn hàng bán ở mức 382 tỷ đồng đã khiến HRT chỉ đạt lợi nhuận gộp gần 13,5 tỷ đồng. Doanh thu tài chính quý 2 giảm mạnh hơn 69% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt hơn 806 triệu đồng. 

Mặt khác, mặc dù các khoản chi phí đã được tiết giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, HRT vẫn phải chi trả hơn 14 tỷ đồng chi phí lãi vay, hơn 29,3 tỷ đồng chi phí bán hàng và gần 6,2 tỷ đồng chi phí QLDN. Do đó, công ty ghi nhận mức lỗ gần 15,4 tỷ đồng, tuy vậy, mức lỗ đã thấp hơn so với mức 58,7 tỷ đồng của quý 2/2020.

Cộng thêm kết quả kinh doanh quý 1 đã khá tiêu cực, lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, HRT đạt 798,7 tỷ đồng doanh thu thuần, tương ứng giảm 21,7% so với cùng kỳ. Đồng thời, LNST của công ty tiếp tục âm hơn 75,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021. Đây là quý thứ 8 liên tiếp ông lớn ngành đường sắt kinh doanh gặp khó khăn và báo lỗ trong kinh doanh.

Bước sang năm 2021, HRT dự tính doanh thu cả năm giảm còn 1.644 tỷ đồng và tiếp tục lỗ gần 193 tỷ đồng. Như vậy trong vòng 6 tháng đầu năm, HRT đã hoàn thành 48,6% mục tiêu doanh thu và thực hiện hơn 39% “kế hoạch lỗ” của cả năm 2021.

Tính đến 30/6/2021, khoản lỗ lũy kế tại Đường sắt Hà Nội đã lên tới gần 343 tỷ đồng.

Một ông lớn trong ngành đường sắt khác là CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (mã chứng khoán: SRT) cũng đã báo lỗ gần 23 tỷ đồng trong quý 2, tuy nhiên mức lỗ đã giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu quý thứ 6 liên tiếp chìm trong thua lỗ. Lỗ lũy kế tại SRT là 277,5 tỷ đồng.