Sữa Quốc tế: Định giá tăng vọt lên gần 400 triệu USD lợi nhuận sụt giảm mạnh trong quý 3

Sữa Quốc tế: Định giá tăng vọt lên gần 400 triệu USD lợi nhuận sụt giảm mạnh trong quý 3

CTCP Sữa Quốc tế (IDP) công bố doanh thu thuần quý 3/2021 đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 41%. 

Mặc dù lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng 10%; nhưng do phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (cùng kỳ năm ngoái không), lợi nhuận sau thuế kỳ này đạt 138 tỷ đồng, giảm 13%.