Thêm ngân hàng vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng

Thêm ngân hàng vượt kế hoạch cả năm sau 9 tháng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank – SGB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2020.

Quý 3/2020, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 52 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập lãi thuần giảm mạnh 36% chỉ đạt 134 tỷ đồng, trong khi các mảng kinh doanh khác cũng không có tăng trưởng đột biến. Ngân hàng đã tăng chi phí dự phòng rủi ro trong quý 3/2020 lên 21 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của Saigonbank đạt hơn 560 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần giảm 15% xuống còn 446 tỷ đồng, lãi từ dịch vụ giảm 17% xuống 26 tỷ đồng,. Mảng kinh doanh ngoại hối lại có lãi đột biến, đạt 23 tỷ, tăng 275% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động khác tăng 58% lên 66 tỷ đồng.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động sụt giảm, chi phí hoạt động của Saigonbank vẫn tăng 7,5% lên 357 tỷ đồng. Ngân hàng đã trích 27 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro trong 9 tháng, giảm 51% so với cùng kỳ. Theo đó, 9 tháng đầu năm, Saigonbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 177 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019.

Mặc dù sụt giảm so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận 9 tháng của ngân hàng cũng đã vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngân hàng đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 chỉ 130 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2020, tổng tài sản của Saigonbank đạt 22.700 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 3,2% xuống 14.092 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi của khách hàng tăng mạnh 13,2% lên 17.743 tỷ đồng.