Bibica (BBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 36%

Bibica (BBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 36%

Ngày 12/8 tới đây, CTCP Bibica (Mã CK: BBC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 36%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.600 đồng. Ước tính với hơn 15,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bibica sẽ phải chi hơn 55,5 tỷ đồng để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. 

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/8. Dự kiến công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức kể từ ngày 10/9/2021. Tính đến cuối quý 2/2021, phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bibica đạt 103,5 tỷ đồng.