Khải Hoàn Land tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Khải Hoàn Land tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sau bước ngoặt trở thành công ty đại chúng vào cuối năm 2020 và chào bán IPO thành công trong ngày 19/4 vừa qua, đây là Đại hội đồng cổ đông đầu tiên của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land – Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn.

Tại đại hội, một số nội dung chủ chốt đã được Ban Lãnh đạo Khải Hoàn Land trình bày như Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận 2021, Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, danh sách chính thức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026,… Từng nội dung báo cáo, tờ trình đã được đại hội biểu quyết thông qua.

Bà Đinh Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land cho biết, mặc dù trước tác động nặng nề của đại dịch Covid – 19, kết quả kinh doanh của công ty trong năm vừa qua vẫn giữ mức tăng trưởng tích cực. Đầu năm 2021, trong bối cảnh thị trường đang khởi sắc với nhiều triển vọng, doanh thu và lợi nhuận của Khải Hoàn Land trong Quý I tăng trưởng gấp 3 lần doanh thu và lợi nhuận cùng kỳ năm trước.