DPM, NRC, QNS, TCI, MVC, GSM, KIP, ND2, PPY, HLT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

DPM, NRC, QNS, TCI, MVC, GSM, KIP, ND2, PPY, HLT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP (DPM): Tổng CTCP Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 18.027.680 cp (tỷ lệ 4,607%). Giao dịch thực hiện ngày 30/8/2021.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC): Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 145.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 201.692 cp (tỷ lệ 0,25%). Giao dịch thực hiện từ 6 đến 7/9/2021.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Võ Thành Đàng sở hữu 23.469.948 cp (tỷ lệ 6,58%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/9 đến 15/10/2021.

CTCP Chứng khoán Thành Công (TCI): Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital đã bán 5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 33.446.299 cp (tỷ lệ 67,57%). Giao dịch thực hiện từ 30/8 đến 9/9/2021.

CTCP Vật liệu và xây dựng Bình Dương (MVC): Ông Nguyễn Thành Nhân, Ủy viên HĐQT, đã bán 10,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 13.445.750 cp (tỷ lệ 13,45%). Giao dịch thực hiện từ 13/8 đến 10/9/2021.

CTCP Thủy điện Hương Sơn (GSM): CTCP Dịch vụ khách sạn Kim Thành đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch Khách sạn Kim Thành sở hữu 7.620.380 cp (tỷ lệ 26,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/9 đến 15/10/2021.

CTCP K.I.P Việt Nam (KIP): Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.075.619 cp (tỷ lệ 41,59%). Giao dịch thực hiện từ 27/8 đến 7/9/2021.

CTCP Đầu tư phát triển điện Miền Bắc (ND2): Ông Đinh Tuấn Anh, Kế toán trưởng, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn Anh sở hữu 252.000 cp (tỷ lệ 0,5%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/9 đến 15/10/2021.

CTCP Xăng dầu dầu khí Phú Yên (PPY): Ông Nguyễn Văn Mạnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 536.700 cp (tỷ lệ 6,2%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Mạnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 13/9/2021.

CTCP Dệt may Hoàng Thị Loan (HLT): Ông Phan Minh Đức, con ông Phan Văn Trang – ủy viên HĐQT, đã mua 500.000 cp (tỷ lệ 9,09%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Đức không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 28/7 đến 3/8/2021.